top of page

דיסוציאציה

רשת נוירונים בודדה באפלה,

אין נכנס ואין יוצא,

אין שכנים טובים שיבואו לעזרה.

לעתים בא פורץ

לוחץ על הטריגר,

מפעיל את האזעקה.

כמה חמצן נדרש אז להזרים למושבות מרוחקות,

להספיק להאיר בזמן

לראות מי זה שבא.

או שמא שוב תאחר האספקה

בטרם יגיע המִּשְׁמָר

והתרדמה תחודש.


צילום: אבין ואדאס

Comments


bottom of page